Povratak na početnu stranicu  
Povratak na početnu stranicu

Istra Trading d.o.o.
Jušići 47 B
51213 Jurdani
Tel: +385.51.274.087
Fax: + 385.51.275.093
info(a)istra-trading.com
 

REMSA - KOČIONE PLOČICEKONSTANTAN KOEFICIJENT TRENJA

Kočiona pločica Protecno 3.0 podvrgnuta strogim kontrolnim testovima "Fading" zadržava visoki koeficijent trenja i nakon 12^ uzastopnog kočenja pri kostantnoj brzini.

FIT SYSTEM
Prisutnost mikrosfera poboljšava :
- prilagođavanje diskum blago deformiranom usljed viskih temperatura
- temping factor
- isparavanje plinova

SET SYSTEM
Zastupljeni bridovi pločice:
- poboljšavaju prilagođavanje disku u fazi razrađivanja kočnica, čak i kada se disk ne mijenja
- sprečavaju nastanak buke

ČELIČNA PLOČICA PROTIV VIBRACIJA
Prevučena gumom, ima ulogu ublažavanja prijenosa eventualnih vibracija između klipa i pločica.

DULJI ROK TRAJNOSTI
U normalnim uvijetima vođnje, poseban sastav smjese za pločicu Protecno 3.0, koja se u kratkom vremenu prilagodi visokim temperaturama, jamči dulji rok trajnosti pločice a omogućuje i dulji rok uporabe diska. Prosječan rok trajnosti kočionog diska: 1 serija diskova na svakih 2 serije pločica. Sa pločicama Protecno 3.0: 1 serija diskova na svakih 3 serije pločica.

SLUŽBENA GARANCIJA
Kvaliteta proizvoda je certificirana homologacijom E1, koju izdaje Ministarstvo transporta u Republici Njemačkoj, prema europskim normama ECE - R90 i jamči učinkovitost na razini orginalnih proizvoda (ą 15%). Homologacija je vidljiva po kodu koji je utisnut u proizvod i na konfekciji.


diskovi
papučice kočnica (ferode)
doboši

Više detalja možete pogledati na www.remsa.com